vrijdag 27 april 2018

De wet van de kleine getallen

De wet van de kleine getallen


De zogenaamde wet van de kleine getallen is één van de valkuilen waar menige trader, vooral eeb beginnende trader, in terecht komt.

Oordeel gebaseerd op slechts enkele keren voorkomen van een patroon

Hij bestudeert een grafiek en ontdekt dat een bepaald patroon meermalen voorkomt en dat dit dus wel eens een interessant entrysignaal kan zijn. Het verschijnsel zet zich al snel vast tussen de oren en zorgt ervoor dat de trader op allerlei plaatsen een bevestiging gaat zien. Sterker nog, hij zal al snel de conclusie trekken dat hij een doorbraak heeft ontdekt in het denken over de markten. Dat hij te maken heeft met wet van de kleine getallen en veel en veel verder moet kijken dan deze grafiek om de theorie te onderbouwen wordt niet gezien.

Objectiviteit bij chartreading is zeer moeilijk

Het is voor elke trader buitengewoon lastig om objectief naar een grafiek te kijken. Niet alleen is dit een voorbeeld van een vereenvoudiging van de markt, maar grafieken zijn uitermate geschikt om patronen zichtbaar te maken. Dat er buiten de grafiek nog een grote wereld is, vergeet de beschouwer van de grafiek vaak maar al te graag. En hij zal het zojuist gevonden "systeem" daarmee ook veel meer waarde toekennen dan dat het verdient. De wet van de kleine getallen heeft daarmee toegeslagen. En het zal nog wel even duren voordat deze verdwenen is want ook een foutieve conclusie kan zich behoorlijk tussen de oren vastzetten.


Bekend gevaar bij conclusies trekken in de wetenschap

In alle wetenschappen is dit gevaar van de wet van de kleine getallen bekend. Het leidt vaak tot het naar een bepaald resultaat toe redeneren. Daarom hanteren wetenschappelijke instuten allerlei technieken en protocollen om een wetenschappelijke en dus rationele manier van handelen te waarborgen. En zelfs dan gaat het nog wel eens grandioos mis. En haalt het onderzoek twee keer de krant. De eerste keer vanwege de verbazende uitkomst en de tweede keer als het uitkomt dat de cijfers waarop de conclusie gebaseerd was niet kloppen.