woensdag 1 februari 2017

beslaglegger

beslaglegger


De beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene. De president van de rechtbank dient toestemming te geven voor het leggen van het zogenaamde conservatoir beslag.

De beslaglegger zal dit doen om nakoming van een vordering die hij op de beslagene heeft, veilig te stellen

Vertalingen van beslaglegger

Engels: attacher

Gebruikte begrippen in beslaglegger


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer


Begrippen waar beslaglegger in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

derden beslag
  ... onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande...Lees meer
verklaringsprocedure
  ... onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank...Lees meer
beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer