woensdag 1 februari 2017

beslaglegger

beslaglegger


De beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene. De president van de rechtbank dient toestemming te geven voor het leggen van het zogenaamde conservatoir beslag. De beslaglegger zal dit doen om nakoming van een vordering die hij op de beslagene heeft, veilig te stellen

Vertalingen van beslaglegger

Engels: attacher