woensdag 1 februari 2017

beslagene

Beslagene


De beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank toestemming heeft gegeven voor het leggen van conservatoir beslag. De beslaglegger zal dit doen om nakoming van een vordering veilig te stellen

Vertalingen van beslagene

Engels:  attached debtor 

Gebruikte begrippen in beslagene


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar beslagene in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

verklaringsprocedure
  ... onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank...Lees meer
beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer