dinsdag 14 februari 2017

Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen


garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen


De Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven moest stimuleren.

De kern van de de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen is dat erkende particuliere participatiemaatschappijen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door de overheid van het grootste deel van de gerealiseerde verliezen op participaties die de participatiemaatschappijen in dergelijke bedrijven genomen heeft.