zaterdag 4 februari 2017

financiële transactie

financiële transactie 


Onder een financiële transactie verstaan we in algemene en vrij abstracte zin het ruilen van huidig geld tegen toekomstig geld.

Een voorbeeld van een financiële transactie is het verstrekken van een lening.