zondag 5 februari 2017

Balanscontinuïteit

Balanscontinuïteit


Onder de balanscontinuïteit verstaan we het feit dat de belastingdienst van ondernemers vraagt dat de eindbalans van het vorig jaar gelijk is aan de beginbalans van het lopende jaar. Met andere woorden, er mag geen gat in de balansposten zitten.

Vertalingen balanscontinuïteit

Engels:    balance continuity principle
Duits:     Bilanzkontinuität 
Frans:     continuité d'un bilan

Gebruikte begrippen in balanscontinuïteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

eindbalans
  ... de eindbalans is het overzicht van bezittingenactiva schuldenpassiva eigen vermogen en vreemd vermogen die aan het einde van een boekhoudkundige...Lees meer