vrijdag 3 februari 2017

anticipatiepost

anticipatiepost

Onder een anticipatiepost verstaan we een boekhoudkundige term waarmee nog te ontvangen bedragen of nog te betalen bedragen worden aangeduid die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar.

Vertalingen anticipatiepost

Engels: accounting term referring to 
     incomings and outgoings of 
     preceding tax years
Duits:  antizipativer Posten
Frans:  pertes et profis à comptabiliser
     sur des excercices antérieurs