vrijdag 13 januari 2017

exequatur

Exequatur


Onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door buitenlandse rechters gewezen is, ten uitvoer kan worden gelegd. In plaats van een exequatur spreken we ook wel van een executoirverklaring of een fiat executie.
Gebruikte begrippen in exequatur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
exequatur
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer

Begrippen waar exequatur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

exquatur
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
exequatur
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
fiatexecutie
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer