vrijdag 13 januari 2017

exequatur

exequatur


Onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door buitenlandse rechters gewezen is, ten uitvoer kan worden gelegd. In plaats van een exequatur spreken we ook wel van een executoirverklaring of een fiat executie.