zaterdag 21 januari 2017

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding

Een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen. Het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die de erfgenamen niet verder aansprakelijk maakt voor de schulden die zich in de nalatenschap bevinden en die hoger zijn dat de waarde van de goederen die er eveneens in terug te vinden zijn. Is er sprake van een opbrengst (batig saldo) dan ontvangt men dat bedrag.

Beneficiaire aanvaarding loopt via de arrondissementsrechtbank.

Vertalingen van beneficiaire aanvaarding

Engels:  beneficiary acceptance