woensdag 4 januari 2017

Early exercise

Early exercise


Onder Early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum, aan het einde van de looptijd dus, wordt uitgeoefend maar ergens gedurende de looptijd.

Een bekend voorbeeld is het feit dat het voor de houder van de optie interessant kan zijn om een calloptie uit te oefenen vlak voor de dividenddatum om op die manier het dividend in handen te krijgen.

Ook diep-in-the-money putopties die geen verwachtingswaarde meer hebben worden hebben nogal eens last van early exercise omdat er geen reden meer is om de optie nog vast te houden.

In bijna alle gevallen is het antwoord op de vraag of een early exercise interessant is, te beantwoorden met wat rekenwerk (waar op internet wel de nodige software voor te vinden is)