vrijdag 13 januari 2017

exportfinancieringsarrangement

exportfinancieringsarrangement


Het zogenaamde Exportfinancieringsarrangement of afgekort EFA is een speciaal arrangement dat is inge steld door De Nederlandsche Bank NV en heeft als doel om de export van kapitaalgoederen te bevorderen door tegen gunstige tarieven wissels te disconteren die getrokken zijn op de importeur.
Gebruikte begrippen in exportfinancieringsarrangement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
disconteren
  ... onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer