donderdag 5 januari 2017

eigendom

eigendom (juridische)


Het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak (goederen en rechten) het volledige genot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken binnen de door de wet gestelde grenzen en mits aan een ander geen hinder wordt toegebracht.

In het normale spraakgebruik heeft men het veel eerder over het eigenlijk object waarover men eigendomsrechten heeft.

Dus "...deze auto is van mij..." in plaats van het juridisch correctere "...het eigendomsrecht van deze auto behoort mij toe..."

Volgens het NBW kan het eigendomsrecht alleen bestaan op stoffelijke voorwerpen, dus tastbare zaken en niet op vermogensrechten, omdat daar wordt gesproken over de rechthebbende in plaats van over eigenaar.