donderdag 5 januari 2017

EGverordening

EGverordening


Een EGverordening was een ten tijde van de EEG, dus voor de Europese Unie een bindende instructie die een algemene strekking had en in al zijn onderdelen even verbindend was en die zo nodig de wetgeving van elke lidstaat van de Europese Gemeenschappen kon vervangen.
Gebruikte begrippen in egverordening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer