dinsdag 3 januari 2017

Directe opbrengst waarde

Directe opbrengst waarde


De directe opbrengstwaarde, die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder normale omstandigheden op de markt kan worden verkocht.

Bij vaste activa wordt vooral de term opbrengstwaarde gebruikt, bij voorraden gebruiken we meestal de term verkoopwaarde.