dinsdag 3 januari 2017

dekkingstoezegging

dekkingstoezeggingOnder de term dekkingstoezegging verstaan we de toezegging van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV om transacties met betrekking tot de levering van kapitaalgoederen of de uitvoering van aannemingscontracten te verzekeren.

Hieraan ligt een overeenkomst tussen een exporteur en de NCM ten grondslag. In deze overeenkomst heeft de NCM zich heeft verbonden om binnen een bepaalde tijd een eventueel af te sluiten exporttransactie te verzekeren.

Deze exporttransactie staat in de dekkingstoezegging omschreven.