dinsdag 3 januari 2017

debt ratio

Debt RatioDe debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. Tevens geeft deze ratio aan in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan gaan worden.

De formule voor de debt ratio :

debt ratio


De normwaarde is 0,75. Ofwel het vreemd vermogen mag driekwart van het totale vermogen zijn. Is dat minder, dan is er ruimte voor het aantrekken van meer vreemd vermogen.

Maar hoe hoger het getal, hoe slechter de solvabiliteit.

Overigens moeten we beseffen, dat een onderneming voor onprettige verrassingen kan komen te staan, als leningen over gesloten moeten worden bij een hoge rentestand.

Een getal dat daar meer inzicht in geeft is de interest coverage ratio.
Gebruikte begrippen in debt ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer