maandag 2 januari 2017

CPI NL

CPI (NL) 


De CPI of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het CBS dat de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud weergeeft en aan de hand waarvan de ontwikkeling van de koopkracht wordt bepaald.

 Er is een index voor:

 - alle huishoudens
 - werknemers met een gezinsinkomen onder ca. 70.000
 - werknemers met een gezinsinkomen boven ca. 70.000
 - de loononderhandelaars (exclusief belastingen als BTW, accijns e.d.)

 Werknemershuishoudens bestaan uit man en vrouw met of zonder (verdienende) kinderen waarbij het gezinshoofd in volledige loondienst is. Bij de consumentenprijsindex wordt ook rekening gehouden met de kosten van diensten van de overheid (leges, rijbewijs, paspoort), kosten van clubs en andere organisaties (contributies) en consumptiegebonden belastingen (hondenbelasting, rioolrecht).

Verzekerde medische zorg wordt niet meegenomen omdat die al via de verzekeringspremies wordt verrekend.