maandag 2 januari 2017

Coöperatieve Vereniging

Coöperatieve Vereniging


Een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben. De belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging zijn: Er is geen winstbejag; Alle leden delen mee in de winst, waarbij zij geen risico dragen voor eventuele verliezen;

Alle leden van de Coöperatieve Vereniging hebben stemrecht; Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het beleid en de leden d.m.v. stemming het toekomstig beleid kan bepalen

De dagelijkse leiding van de Coöperatieve Vereniging is in handen van een directie, welke verantwoording aflegt aan het bestuur. Leden krijgen medezeggenschap in de coöperatie en worden jaarlijks uitgenodigd voor een ledenvergadering;

De leden zijn in bepaalde gevallen aansprakelijk voor de tekorten als de vereniging wordt geliquideerd. Bij deze aansprakelijkheid wordt onderscheiden:

WA = wettelijke aansprakelijkheid;
De leden moeten in geval van een tekort bijdragen; als een lid niet kan bijdragen, wordt diens deel over de overige leden omgeslagen ;

BA = beperkte aansprakelijkheid;
De aansprakelijkheid van de leden is tot een in de statuten genoemd maximumbedrag beperkt;

UA = uitgesloten aansprakelijkheid;
De aansprakelijkheid van de leden is statutair uitgesloten.