maandag 2 januari 2017

consigneren bij incasso

consigneren bij incasso 


Onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van  een bank stellen van goederen waarop een incasso betrekking heeft.

Hiervoor dient tevoren toestemming te worden gevraagd en verkregen