maandag 2 januari 2017

consensusrente

Consensusrente


Onder de zogenaamde consensusrente verstaan we het minimumrentepercentage waartegen de export naar de verschillende categorieën van afnemerslanden zal worden gefinancierd.

Dit is  naar aanleiding van de afspraken tussen de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. (Oeso)

Het doel van de consensusrente is om de internationale concurrentie in bedwang te houden.
Gebruikte begrippen in consensusrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer