maandag 2 januari 2017

Conjunctuurwerkeloosheid

Conjunctuurwerkeloosheid 


Onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten.

De conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als het verschil tussen het gegeven arbeidsaanbod en de door de bestedingen bepaalde vraag naar arbeid.