maandag 2 januari 2017

Conjunctuurwerkeloosheid

Conjunctuurwerkeloosheid 


Onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten.

De conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als het verschil tussen het gegeven arbeidsaanbod en de door de bestedingen bepaalde vraag naar arbeid.
Gebruikte begrippen in conjunctuurwerkeloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsaanbod
  ... Het arbeidsaanbod is de beroepsbevolking uitgedrukt in arbeidsjaren factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer de omvang van de bevolking...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer

Begrippen waar conjunctuurwerkeloosheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer