dinsdag 3 januari 2017

deviezenpositie van een bank

deviezenpositie van een bank


Onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank.