dinsdag 3 januari 2017

deviezenpositie van een bank

deviezenpositie van een bank


Onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank. a
Gebruikte begrippen in deviezenpositie van een bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
deviezenbank
  ... een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen...Lees meer
deviezenpositie
  ... onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank...Lees meer