maandag 2 januari 2017

connossement aan order

connossement aan order 


Onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de goederen moet geschieden, aanduidt als "order".

Order is hierbij dus de ontvanger van de goederen.
Gebruikte begrippen in connossement aan order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
handelsdocument
  ... de term handelsdocument is een verzamelnaam voor elk in het handelsverkeer gebruikelijk document zoals de factuur een transportdocument een zakenrechtelijk...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer