maandag 2 januari 2017

connossement aan order

connossement aan order 


Onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de goederen moet geschieden, aanduidt als "order".

Order is hierbij dus de ontvanger van de goederen.