zaterdag 7 januari 2017

EURCO

EURCO


De EURCO was in de tijd van de EEG de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen. De eurco was daarbij gebaseerd op een mandje van EGvaluta's zoals in de leningsvoorwaarden was vastgelegd.
Gebruikte begrippen in eurco


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
mandje
  ... we spreken van een mandje aandelen bij een verzameling aandelen die als een geheel wordt beschouwd bijvoorbeeld bij een index...Lees meer
rekeneenheid
  ... een rekeneenheid ook wel rekeningeenheid en verrekeneenheid is een waardeeenheid waarin bedragen worden uitgedrukt bijv een geldeenheid of de eenheid...Lees meer