dinsdag 3 januari 2017

Discount (beleggingsfonds)

Discount (beleggingsfonds)


Onder de discount ten opzicht van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds verstaan we het verschijnsel dat dat de onderliggende beleggingen in het beleggingsfonds meer waard zijn dan de huidige koers ervan.

De discount wordt doorgaans weergegeven als een percentage ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Vooral koersen van closed end fondsen kennen soms een forse afwijking van de intrinsieke waarde.