dinsdag 3 januari 2017

directe vermogensverschaffing

directe vermogensverschaffing


Onder  directe vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank.