dinsdag 3 januari 2017

directe vermogensverschaffing

directe vermogensverschaffing


Onder  directe vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank.
Gebruikte begrippen in directe vermogensverschaffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer