dinsdag 3 januari 2017

Dekkingseisen

Dekkingseisen


Beleggers die putopties en/of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum-dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door Amsterdam Exchanges.

Dit bedrag (ook wel margin genoemd) of de tegenwaarde van dat bedrag in effecten, vormt tot op zekere hoogte de garantie dat men kan voldoen aan de verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de geschreven positie.

Het is in feite dus het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

Zie brochures van de beurs op dit terrein.
Gebruikte begrippen in dekkingseisen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer