maandag 2 januari 2017

Current Yield

Current Yield


De Current Yield is de jaarlijkse interest op een obligatie (couponrente) gedeeld door de marktwaarde van de obligatie.

Dit is dus het werkelijke rentepercentage en niet het percentage dat vermeld staat op de obligatie.

De beide percentages komen uitsluitend overeen als de obligatie op exact 100% genoteerd staat.