maandag 2 januari 2017

Current Yield

Current Yield


De Current Yield is de jaarlijkse interest op een obligatie (couponrente) gedeeld door de marktwaarde van de obligatie.

Dit is dus het werkelijke rentepercentage en niet het percentage dat vermeld staat op de obligatie.

De beide percentages komen uitsluitend overeen als de obligatie op exact 100% genoteerd staat.
Gebruikte begrippen in current yield


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer