maandag 2 januari 2017

Convertible

Convertible 

is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie.

Zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible.
Begrippen waar convertible in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
equity convertibele
  ... een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie...Lees meer
equityconvertibele
  ... een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie...Lees meer
fixed to fixed convertibele
  ... een fixed to fixed convertibele is een vorm van een obligatie met een vaste rente...Lees meer
mandatory convertible
  ... een mandatory convertible is een vorm van een converteerbare obligatie die altijd in aandelen moet worden omgezet en die...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
callable
  ... de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer