maandag 2 januari 2017

Consensus indicator

Consensus indicator


De Consensus indicator is een sentimentindicator die de zogenaamde consensus aangeeft, ofwel in hoeverre de diverse analisten het met elkaar eens zijn.

Wordt in het algemeen gebruikt als contrary indicator. Een positieve waarde van de consensus indicator is een aankondiging van een positief beursklimaat en omgekeerd.

Gebruikte begrippen in beurs consensusindicator


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
beursklimaat
  ... onder het beursklimaat verstaan we de stemming op de effectenbeurzen over een wat langere termijn wat dan tot gevolg...Lees meer
consensus
  ... onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer