zondag 4 december 2016

CAR Verzekering

CAR VerzekeringCAR is de afkorting van Construction All Risks.

Deze CAR verzekering is een voorziening, veelal afgesloten door de aannemer, waarop alle bij het bouwtraject behorende bouwfasen, uitgevoerd door verschillende bouwondernemers, zijn gedekt.

Gebruikte begrippen in carverzekering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer

Begrippen waar carverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verzekering constructie allrisks
  ... de verzekering constructie allrisks wordt afgekort aangeduid met carverzekering het betreft een verzekering die de opdrachtgever de architect...Lees meer