dinsdag 20 december 2016

compenseren van een valutatermijncontract

compenseren van een valutatermijncontractOnder het compenseren van een valutatermijncontract verstaan we het vóór de vervaldatum sluiten van een tegengestelde termijnaffaire die er toe leidt dat op de vervaldatum de oorspronkelijke affaire afgewikkeld kan worden met behulp van deze "tegengesloten affaire".