vrijdag 9 december 2016

collectieve garantieregeling

collectieve garantieregelingMet de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de Wet toezicht Kredietwezen (WTK). Deze regeling voorziet in een garantie voor elke crediteur voor het geval dat de bank waar hij zijn geld heeft staan failliet gaat of als de bank valt onder de noodregeling van de WTK.

Deze collectieve garantie geldt ten aanzien van natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die een vordering op naam bezitten. Er geldt wel een maximumbedrag.

De uitvoering van de regeling valt onder De Nederlandsche Bank NV
Gebruikte begrippen in collectieve garantieregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer