vrijdag 9 december 2016

collectieve garantieregeling

collectieve garantieregelingMet de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de Wet toezicht Kredietwezen (WTK). Deze regeling voorziet in een garantie voor elke crediteur voor het geval dat de bank waar hij zijn geld heeft staan failliet gaat of als de bank valt onder de noodregeling van de WTK.

Deze collectieve garantie geldt ten aanzien van natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die een vordering op naam bezitten. Er geldt wel een maximumbedrag.

De uitvoering van de regeling valt onder De Nederlandsche Bank NV