maandag 5 december 2016

Centrale Beleggingsraad

Centrale BeleggingsraadMet de centrale beleggingsraad werd het orgaan bedoeld dat belast was met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de beleggingswet van het vermogen van ondermeer de Rijkspostspaarbank, de Postcheque en Girodienst (deze twee instellingen maken inmiddels onderdeel uit van de Postbank NV, onderdeel van de ING), en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.