zaterdag 3 december 2016

bruto kasstroom

Bruto kasstroom


Onder de bruto kasstroom verstaan we de nettowinst van een onderneming vermeerderd met afschrijvingen die deze onderneming heeft gedaan.