zaterdag 3 december 2016

breakeven point

breakeven pointHet breakeven point is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten. Zodra we voorbij dit punt zijn wordt er winst gemaakt.

Formule:
x.p=x.k+K is om te rekenen naar x = K/(p-k)

K = totale constante kosten
k = variabele kosten per eenheid produkt
p = verkoopprijs per eenheid produkt
x = aantal eenheden waarbij totale opbrengsten gelijk zijn aan totale kosten

Stel als voorbeeld, we hebben een product met vaste kosten (K) van 25 en de variabele kosten per eenheid produkt van 5. Daarnaast de opbrengst van 15 per product.

Er geldt dus x.15= x.5 + 25 dus het breakevenpoint ligt op 25/(15-5)=2,5
Gebruikte begrippen in breakevenpoint


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer