donderdag 15 december 2016

commissie van Orde

commissie van OrdeOnder de Commissie van Orde verstaan we een door het bestuur van de Vereniging European Options Exchange (EOE) ingestelde commissie die bestaat uit door het bestuur aangewezen vertegenwoordigers van alle soorten leden.

De taken van de Commissie van Orde zijn:

- verzoeken van betrokkenen behandelen bij gerezen geschillen tussen verschillende leden van de EOE;

- het behanden rapporten van de controlerende afdeling van de EOE, die betrekking hebben op de mogelijke overtredingen van de reglementen;

- het vaststellen of er een overtreding heeft plaatsgevonden ;

- het behandelen van deze overtredingen en het nemen van disciplinaire maatregelen