Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

donderdag 15 december 2016

commissie van Orde

commissie van OrdeOnder de Commissie van Orde verstaan we een door het bestuur van de Vereniging European Options Exchange (EOE) ingestelde commissie die bestaat uit door het bestuur aangewezen vertegenwoordigers van alle soorten leden.

De taken van de Commissie van Orde zijn:

- verzoeken van betrokkenen behandelen bij gerezen geschillen tussen verschillende leden van de EOE;

- het behanden rapporten van de controlerende afdeling van de EOE, die betrekking hebben op de mogelijke overtredingen van de reglementen;

- het vaststellen of er een overtreding heeft plaatsgevonden ;

- het behandelen van deze overtredingen en het nemen van disciplinaire maatregelen
Gebruikte begrippen in commissie van orde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
eoe
  ... eoe is de vroegere afkorting van european options exchange nu euronext aex op deze beurs worden opties op een aantal...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar commissie van orde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer