dinsdag 6 december 2016

collectieve belegging opnameplan

collectieve belegging opnameplanOnder het opnameplan van een collectieve belegging verstaan we een vorm van een collectieve belegging waarbij aan de deelnemers periodiek een bepaald bedrag of een bepaald percentage van de waarde der participaties wordt uitbetaald.

Een dergelijk opnameplan is in zekere zin het spiegelbeeld van een opbouwplan.