maandag 5 december 2016

circaorder

Circa orderEen circaorder is een opdracht tot het uitvoeren van een effectenorder waarbij de koers waarop deze moet worden uitgevoerd slechts globaal is aangegeven.

Deze wordt dus ter beoordeling aan de functionaris op de beurs overgelaten.