zondag 4 december 2016

Canceled order

Canceled orderEen canceled order is een order die voordat deze wordt uitgevoerd, weer wordt ingetrokken door degene die de order heeft geplaatst.

In plaats van canceled order wordt er ook wel gesproken van een geannuleerde order.

Gebruikte begrippen in canceled order


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer