donderdag 10 november 2016

autocorrelatie

autocorrelatie


Onder het begrip autocorrelatie verstaan we de correlatie tussen twee opeenvolgende waarden in dezelfde serie getallen.

Dus niet de correlatie tussen twee gegevensverzamelingen maar slechts binnen één verzameling.

Gebruikte begrippen in autocorrelatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


correlatie
  ... correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer