donderdag 10 november 2016

automatische uitoefening

automatische uitoefening


We spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen zonder dat hij daarvoor zelf actie hoeft te ondernemen (dit is contractueel bepaald in de voorwaarden van de prospectus).

Automatische uitoefening zal plaatsvinden als er sprake is van intrinsieke waarde bij de optie of de warrant.

Gebruikte begrippen in automatische uitoefening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer