zaterdag 12 november 2016

backlog

backlogOnder de backlog verstaan we de rij met orders die in een onderneming nog wachten op behandeling.

De backlog geeft een indicatie over de efficiency van een onderneming, namelijk over de snelheid waarmee men orders weet af te handelen.