dinsdag 1 november 2016

allocatieprobleem

allocatie probleem


Onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie zo goed mogelijk te laten draaien. Het is nu eenmaal nooit zo dat alle productiefactoren evenredig verdeeld aanwezig zijn.

Van de één hebben we te veel (die moeten we dan verkopen of op andere wijze benutten) en van de andere hebben we te weinig zodat we daar wat meer van moeten zien te verkrijgen.