dinsdag 1 november 2016

Aflosbaar stellen

Aflosbaar stellen


Bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaar

We zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt.

De belegger ontvangt dan de nominale waarde van de obligatie terug.

Gebruikte begrippen in aflosbaar stellen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossingsdatum
  ... de aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer