dinsdag 1 november 2016

acquisitie

acquisitie


In de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op te nemen.

Het kan een doeltreffende manier zijn om meer marktaandeel te verwerven of een concurrent minder te krijgen.

Maar het mag duidelijk zijn dat het een aanpak is die veronderstelt dat de overnemer over ruime middelen kan beschikken.

Gebruikte begrippen in acquisitie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar acquisitie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


acquisitieplan
  ... Een acquisitieplan is een strategie voor overnames van andere ondernemingen dit overnemen van bedrijven wordt vaak planmatig gedaan en lang tevoren...Lees meer