dinsdag 1 november 2016

Aflossingsdatum

Aflossingsdatum


De aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden

Gebruikte begrippen in aflossingsdatum


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar aflossingsdatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aflosbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
betaalbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer