dinsdag 1 november 2016

Afdekken

Afdekken


Afdekken voor risicovermindering

Om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan, bijvoorbeeld in opties of met behulp van een strategie met termijncontracten. Bij een juiste toepassing kan het risico tot een absoluut minimum worden teruggebracht.

Afdekken is heel gebruikelijk

Afdekken wordt ook wel hedging genoemd en is in de wereld van de valuta, de grondstoffenhandel en de professionele beleggerswereld de normaalste zaak van de wereld, maar de meeste particuliere beleggers leven graag spannend en doen het zonder.