dinsdag 1 november 2016

algemene economie

algemene economie


Het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin economie dat niet de individuele onderneming centraal staat maar het zogenaamde allocatievraagstuk (dus welke schaarse goederen worden waarvoor ingezet) bij de economie als geheel.

Hierbij wordt de economie dus op een hoog niveau en vrij abstract bekeken.

De algemene economie wordt onderverdeeld in:

de micro-economie,

de meso-economie en

de macro-economie.

Gebruikte begrippen in algemene economie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
schaarse goederen
  ... onder schaarse goederen verstaan we de goederen die alleen kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken...Lees meer

Begrippen waar algemene economie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer