maandag 31 oktober 2016

Acceptatie verzekering

Acceptatie verzekeringEen verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert, wat de acceptatie wordt genoemd Soms dient er daarom een gezondheidsverklaring te worden ingevuld door de verzekerde en in zwaardere gevallen dient er een medische keuring plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de verzekerings vorm en de hoogte van het risico dat de maatschappij gaat lopen.

Risicobepaling bij acceptatie

Het risico wordt onder meer bepaald door de hoogte van het verzekerde kapitaal en de leeftijd van de verzekerde. Ook man of vrouw telt daarbij mee. iemand met een minder goede gezondheid zal meestal een hogere premie gaan betalen dan een gezond persoon.

Aanvullende eisen bij acceptatie

Een gezondheidsverklaring is altijd vereist als er sprake is van een overlijdensrisico.